Soms is het prettig om een plan of een idee eens tegen iemand van buiten aan te houden: te klankborden. Zoals een ervaren adviseur die met een ander inzicht kan komen of die het plan juist inhoudelijk kan versterken. Een zelfstandige adviseur die geen directe relatie heeft met een leverancier en die dus ook geen producten of diensten hoeft te verkopen. De adviseur is een klankbord voor de directeur of manager op zoek naar een andere mening. In een vrijblijvend gesprek kan onderzocht worden of er nog meer in een idee zit. Of om juist nieuwe risico’s in kaart te brengen en hier maatregelen tegen te bedenken.

het klankbord gesprek