Er zijn op dit moment nog wel een aantal grote uitdagingen voordat er een echt integraal digitaal gebouw kan worden gerealiseerd:

  • Silo’s: de voornaamste beperking is dat er veel verschillende stakeholders betrokken zijn bij het ontwerpen en ontwikkelen, bouwen en installeren, gebruiken en beheren. Elke stakeholder heeft zijn eigen belangen en ook zijn eigen oplossingen en aanpak. Er zijn veel verschillende standaarden en deze zijn niet altijd eenvoudig op elkaar aan te sluiten, De grootste kloof lijkt die tussen verhuurder/eigenaar en huurder/gebruiker te zijn. Veel voorzieningen die aan het gebouw gekoppeld zullen moeten worden om deze oprecht intelligent te kunnen besturen zijn nu nog de verantwoordelijkheid van de hurende partij. Als de verhurende partij diensten als beveiliging, verlichting en catering gaat meenemen in het gebouw, dan komen er mogelijkheden voor intelligente gebouwen.
  • Doorlooptijd: de tijd tussen het idee en de feitelijke realisatie van een gebouw is vrij lang. Technologie die is voorzien in de beginfase is vaak al weer achterhaald bij de oplevering. Ook andersom komt het voor dat er wel nieuwe technologie kan worden geïnstalleerd maar dat er vervolgens allerlei fysieke beperkingen er bijna een totale verbouwing  moet plaatsvinden om deze alsnog in te kunnen zetten. Het is met name lastig om te overzien wat er aan technologie nodig is in de ontwerpfase en in het verkrijgen van vergunningen.
  • Conservatisme: begrijpelijk dat mensen niet meteen staan te springen om nieuwe technologie toe te passen. In sommige gevallen gaat dit wel ver en worden er achterhaalde voorzieningen aangelegd omdat men dit zo gewend is te doen. Dan is er weinig ruimte om daar overheen te stappen en nieuwe pogingen te wagen, Nieuwe technologieën zoals Smart Buildings hebben tijd nodig voordat ze de toegevoegde waarde kunnen bewijzen, dat is tijd die niet noodzakelijk ook gegeven gaat worden. Het risico op teleurstelling is dan vrij groot.
  • Beveiliging: Zodra gebouwsystemen aangesloten worden op netwerken en op het Internet ontstaan er mogelijkheden voor kwaadwillenden om in de systemen te ‘hacken’. De angst voor deze bedreigingen kan betekenen dat men het risico niet wil nemen en er bijvoorbeeld voor kiest om de beheeromgeving van het gebouw los te koppelen van het IT netwerk. Daarmee wordt het lastig om oprecht een integraal digitaal gebouw te gebruiken.
  • Kosten en opbrengsten: het is maar de vraag of de investeringen in digitale oplossingen in het gebouw ook terug verdiend kunnen worden door de ontwikkelaar. Doorgaans zal de besparingen die het digitaliseren van het gebouw met zich meebrengt vooral voor de huurder/gebruiker voordelen geven. Het is de vraag of de gebruiker die voordelen ook voldoende kan kwantificeren dat deze bereid is meer te betalen om de investeringen te rechtvaardigen.