Voor de Gemeente Rotterdam, specifiek de clusters Stadsontwikkeling en Stadsbeheer, begeleiden wij de inrichting van een nieuw centrum waar medewerkers en partners samen IT oplossingen en digitale ontwikkelingen kunnen uitproberen om te ervaren wat de toegevoegde waarde kan zijn voor de stad Rotterdam. Werktitel is het Digitaal Experimenteer Centrum (DEC) Rotterdam.

De opdracht bestaat uit een aantal delen:

  • Opdrachtgever voor de fysieke inrichting van het DEC in het gebouw De Rotterdam: een ruimte voor experimenten en een ruimte om ervaringen te delen
  • Opdrachtgever voor de IT inrichting van het DEC: een platform die onafhankelijk van het bestaande netwerk kan functioneren en waar zowel medewerkers als partners toegang tot hebben
  • Begeleiding van het inrichten van de experimenteer processen: het uitwerken van cases op basis waarvan concrete uitdagingen kunnen worden geformuleerd die weer input zijn voor interne en externe partijen om oplossingen voor te vinden en het concreet maken van IT oplossingen en nieuwe technologie naar de werkprocessen en bedrijfsvoering van de gemeente Rotterdam