Voor de gemeente Rotterdam hebben wij het inrichtingsvoorstel voor een BIM-LAB opgesteld. BIM staat voor Building Information Modeling en het beschrijft de 3 dimensionale omgeving. BIM kan bijvoorbeeld de informatie bevatten die nodig is om een gebouw op intelligente wijze te besturen (Smart Buildings of Cognitive Buildings). Een stad bevat echter een grote hoeveelheid gebouwen, infrastructuur objecten en nog veel meer.

De vraag is dan ook hoe BIM als basis gebruikt kan worden om stadsontwikkeling en beheer verder vorm te geven. In een workshop op basis van scenario planning gaan we aan de slag met vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen die betrokken zijn bij de stad en haar bewoners. We proberen de ontwikkelingen die relevant zijn voor de stad te benoemen. Op basis hiervan kunnen we scenario’s bedenken die we in een testopstelling zouden willen onderzoeken.

Deze scenario’s vormen weer de basis voor de inrichting van het BIM-Lab. Daarbij gaat het niet alleen om de innovatie zelf en over hoe technologie een rol kan spelen. Het gaat er ook om de werking van het BIM-Lab zelf: dagelijks gebruik en beheer. Samenwerking met derde partijen zou een interessante richting kunnen zijn om verder te onderzoeken. En ook zou het BIM-Lab verder uitgebreid kunnen worden met ook andere functies relevant voor het bestuur van een stad.

Vanuit de workshop en de gesprekken met direct betrokkenen is geadviseerd om de scope van het BIM-Lab te verbreden om zo ook andere digitale ontwikkelingen mee te kunnen nemen in het experimenteren en onderzoeken. Werktitel is het Digitaal Experimenteer Centrum Rotterdam. Deze wordt fysiek ingericht in het gebouw De Rotterdam wat door de clusters Stadsontwikkeling en Stadsbeheer als kantoor wordt gebruikt. Vanuit deze ruimte kunnen medewerkers en partners samen onderzoeken welke IT oplossingen en digitale toepassingen in een stad als Rotterdam praktisch ingezet zou kunnen worden. In het plan is ook voorzien dat de inrichting van de ruimte een aspect is van het succes van het Digitaal Experimenteer Centrum en dat ook het proces rondom het inzetten en gebruik van het centrum goed moet worden opgezet.

Op basis van het voorstel is door de gemeente Rotterdam de vervolgopdracht gegeven om de inrichting van het DIgitaal Experimenteer Centrum te begeleiden en daarbij met name als een soort vliegwiel de processen en het gebruik vorm te geven