Bij een aanbesteding van de ICT infrastructuur op basis van Best Value Procurement is het van belang om een goed beeld te hebben op de vraagstelling, risico’s en uitdagingen als de gesprekken met de leveranciers vorm krijgen. Voor de financieel eindverantwoordelijke is het lastig om inhoudelijk een goed beeld te krijgen bij wat de leverancier bieden. Door het opstellen van een pricing model wordt er inzicht gegeven in hoe de aanbiedingen van de leveranciers zich verhouden tot de huidige dienstverlening en waar eventueel nog risico’s en restpunten zijn.

In dit project wordt een pricing model gemaakt voor de kavels in de aanbesteding die inzicht geeft in de knoppen waar de opdrachtgever aan kan draaien en zo de inhoudelijke en financiële consequenties inzichtelijk maakt. Dit model vormt basis voor het uitwerken van een aantal scenario’s waarin zowel vergeleken kan worden met de huidige uitgaven als met de gangbare prijzen in de markt. Deze marktconforme prijzen zijn gebaseerd op actueel marktonderzoek onder leveranciers van vergelijkbare diensten.