Het adviesbureau DWA heeft veel expertise rondom het duurzaam inrichten van klimaatsystemen in gebouwen. Deze systemen worden steeds vaker ontsloten door middel van ICT infrastructuur. Samen met Paul Leenards van Idwell heeft DWA onderzocht hoe de werelden van het Faciliair Management en gebouw beheer aangevuld kunnen worden met expertise uit het ICT domein: welke impact heeft digitale transformatie op Smart Buildings?

Ontdekken

In de eerste plaats is het van belang om een goed beeld te krijgen bij wat er wordt begrepen als er gesproken wordt over Smart Buildings, In de wereld van gebouw beheer gaat het vooral om een goede balans tussen klimaat controle enerzijds en energie verbruik anderzijds. In een slim gebouw wordt een ruimte alleen nog maar verwarmd als er aanleiding toe is, bijvoorbeeld omdat de ruimte wordt gebruikt. Door gebruik te meten, misschien via bewegingsmelders of toegangscontrole, weet het systeem of het nodig is om te verwarmen. DWA is direct betrokken geweest bij het inrichten van klimaatsystemen in gebouwen op basis van deze definitie.

Bijdrage aan de DWA Corporate Brochure

In de wereld van gebouw beheersystemen zijn twee groepen opdrachtgevers: de projectontwikkelaars en de facilitair managers. Voor de projectontwikkelaar kan de technologie om een gebouw intelligenter te maken interessant zijn als de toekomstige kopers ook de toegevoegde waarde herkennen. Als dat niet het geval is, dan is het installeren van slimme gebouw beheersystemen vooral een extra kostenpost. Voor een facilitair manager is het verbouwen naar een slim gebouw vooral interessant als het kosten bespaard, zoals energie kosten. Het is interessant vanuit het IT domein om te constateren dat de voordelen voor de gebruiker van de gebouwen zelf, de huurder en de medewerkers, nauwelijks worden meegenomen in de discussie.

Tegelijkertijd wordt er een groot risico gezien in het samenvoegen van netwerken voor facilitaire systemen en informatie systemen. In de bestaande implementaties van slimme gebouwen worden deze netwerken gescheiden en daarmee worden zekere voordelen voor de gebruiker feitelijk weggenomen. Op het moment dat DWA en Idwell samen onderzoeken hoe een Slim Gebouw kan worden opgezet en ingezet waren er nog maar weinig concrete voorbeelden uit de praktijk. En de voorbeelden die er zijn laten vooral de splitsing tussen faciltair management en ICT management goed zien. Een integrale benadering van Slimme Gebouwen is nodig om alle voordelen te benutten,

In de gesprekken rondom Slimme Gebouwen ontstond het beeld dat er verschillende fases te benoemen zijn in het slimmer maken van gebouwen. De meeste energie wordt nu vooral gestoken in het slimmer laten zijn van de gebouw beheersystemen en daarin speelt het gebruik van het gebouw nauwelijks een rol. Wanneer interactie met de gebruiker kan worden ingericht, dan wordt het gebouw pas echt intelligent. Daarvoor is integratie van facilitair, ICT en de bedrijfsvoering van belang.

Door verder te praten met zowel mogelijker afnemers van Slimme Gebouwen als met leveranciers van oplossingen werd ook duidelijk dat deze integrale benadering feitelijk ontbrak. Doordat de investering in Slimme Gebouwen gedaan wordt door andere partijen dan degene die investeren in ICT infrastructuren is er weinig aanleiding om beide domeinen integraal te benaderen.

Conclusie

In het samen onderzoeken van het concept Slimme Gebouw hebben DWA en Idwell ontdekt dat er eerst nog veel aandacht moet zijn voor het integreren van de verschillende disciplines om te komen tot een echt slim gebouw. Het verder slimmer maken van systemen binnen een discipline kan leiden tot suboptimale oplossingen die op lange termijn niet de belofte kunnen waarmaken van een Smart Building.