Voor Orange België hebben wij een beschrijving gemaakt van hun service organisatie in termen van ITIL v3. Deze beschrijving gebruikt Orange om een vraag te beantwoorden van een van hun klanten in het kader van een aanbesteding. Deze klant heeft specifiek gevraagd om een beschrijving van de processen uit ITIL v3 en hoe Orange deze uitvoert of wilt uitvoeren.

Om de vraag te beantwoorden is er een inventarisatie gemaakt van de bestaande processen binnen Orange die voor de klant relevant zijn. Er is gesproken met managers en uitvoerders in de processen om de informatie te toetsen. Ook heeft er een document onderzoek plaatsgevonden van de procesbeschrijvingen die gebruikt worden binnen Orange en haar partners. Omdat een belangrijk deel van de dagelijkse werkzaamheden door partners worden uitgevoerd is er ook extra aandacht geweest op de aansturing van deze partners en hun gebruik van ITIL v3 processen. 

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een uitgebreid document dat een beschrijving geeft van de meeste processen uit ITIL v3 en aantal door de klant gevraagde extra processen. Ook is er een document opgesteld voor het management van Orange die beschrijft waar hun interne processen en de ITIL v3 processen overlappen of afwijken.