In het algemeen zijn er meerdere teksten te vinden over het onderwerp Digitale Assistenten zoals Chat-GPT in het Engels. Zeker over dit onderwerp wordt op dit moment veel geschreven in zowel vakbladen als in reguliere kranten en andere media.

Hieronder vind je overzichten specifiek of digitale assistenten en artikelen over hoe deze ontwikkeling andere facetten van organisaties en samenleving raken.