Digitale Assistenten zoals Chat-GPT zijn voorbeelden van de toepassing van Kunstmatige Intelligentie. Nu zijn er zeker meer varianten van AI beschikbaar. Deze zijn vaak verwerkt in algoritmes en worden bij het onderwerp Machine Learning of Automatisering verder uitgewerkt.
Het overzicht van interessante en relevante artikelen over Digitale Assistenten is in twee delen verder uitgewerkt: het eerste deel gaat specifiek over de ontwikkeling van AI gericht op digitale ondersteuning en het tweede deel gaat vooral over voorbeelden van digitale assistenten in het gebruik.