In het algemeen zijn er meerdere teksten te vinden over het onderwerp Internet of Things in het Engels. Hieronder is een selectie van deze artikelen opgenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen artikelen die specifiek over Internet of Things gaan en artikelen waarin het gebruik en de functionaliteit van IOT worden benoemd.