Augmentatie heeft betrekking op het verrijken of versterken van de vaardigheden die je als mens hebt om zo beter te kunnen functioneren. In sommige gevallen gaat het om het herstellen van vaardigheden, zoals het weer kunnen zien door mensen die blind zijn (afhankelijk van de aandoening). Augmentatie wordt ook vaak benoemd als het gaat om het tonen van informatie via een bril over objecten die in de fysieke ruimte zichtbaar zijn.