Leveranciersselectie met de Outsourcings Hub

Om te komen tot een ter zaken doende long list van mogelijke leveranciers bij de aanbesteding van IT diensten maakt Idwell gebruik van de Outsourcings Hub.