De gemeente Amsterdam heeft in 2021 de gunning bekend gemaakt van de Digitale Werkplek en Werkomgeving aan een externe partner: Sogeti. In 2021 neemt Sogeti het werkplek beheer over van de eigen directie ICT van de gemeente. Een nieuwe werkplek wordt door Sogeti voor gemeente Amsterdam ontwikkeld en uitgerold. De vraag is hoe de directies en werknemers van gemeente Amsterdam bij deze ontwikkeling en uitrol het beste betrokken kunnen worden. De werkplek is in alle opzichten een belangrijk onderdeel van de digitale infrastructuur in de gemeente. Met de verder ontwikkelende digitalisering neemt ook de afhankelijkheid van de werkplek voor de medewerker toe. Een goede afstemming tussen de diverse vraagstukken uit de organisatie (business) en de levering van de werkplek en werkomgeving is dan ook van groot belang. Om te komen tot een ontwerp voor de besturing van de werkplek levering vanuit het perspectief van de business is Paul Leenards van Idwell nauw betrokken. Deze opdracht is in mei 2021 gestart en loopt tot ca. mei 2022.