Profiel Paul Leenards

Paul Leenards

Paul Leenards is meer dan 20 jaar actief in het organiseren en besturen van IT en technologie als consultant, projectleider en interim-manager. Met name vraagstukken hoe IT het beste strategisch ingezet kan worden om de doelstellingen van de organisatie te ondersteunen hebben zijn interesse.  Paul’s loopbaan in de IT loopt gelijk met de opkomst van Internet en sociale media en hij heeft veel ervaring opgedaan met projecten die deze nieuwe mogelijkheden benutten. Hoe goed de oplossing ook is, deze moet worden onderhouden en worden verbeterd. Bij veel projecten wordt dit onvoldoende meegenomen en dat is vaak een belangrijke oorzaak voor tegenvallende resultaten. Paul heeft veel expertise in het organiseren van IT voor optimale resultaten. In de afgelopen jaren heeft hij een belangrijke bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van best practices en beheer frameworks zoals ITIL en MOF. Voor het bepalen van de strategische waarde van IT heeft Paul het Business IT Integration Maturity Model (BITI Model) ontwikkeld. Hiermee kunnen organisaties een goed beeld krijgen wat ze van hun IT organisatie verwachten en wat deze moet doen om aan de verwachtingen te kunnen voldoen.

Voor meer informatie over Paul is een uitgebreide profielpagina beschikbaar.