Bovenstaande infographic verscheen in mijn LinkedIn timeline. Nu weet ik nietwaar de betreffende statistieken vandaan komen en hoe het onderliggende onderzoek is uitgevoerd.  Ik weet dus niet of wat hier staat op waarheid is bewust. Maar, het illustreert wel een algemeen gevoel die ik zie terugkomen in artikelen en publicaties. Er is een nieuwe generatie die anders tegen werk aankijkt dan de vorige generaties.

Echter, nu ben ik zelf nog net een late generatie X of misschien een vroege telg van de Patat generatie. Het is maar hoe je het bekijkt. En ook over mijn generatie werd gezegd dat we anders tegen werk keken dan de generatie voorheen. Al was het maar omdat in mijn generatie (in 1992 om precies te zijn) de wetgeving op pensioenen dusdanig werd aangepast dat het makkelijker werd om van baan/werkgever te wisselen. Mijn vader heeft bijna 40 jaar bij dezelfde werkgever gewerkt, terwijl ik er in de helft van de tijd al bij zeker 4 verschillende pensioenfondsen een pensioen heb opgebouwd.

Wat in bovenstaande infographic te lezen valt is dat de nieuwe generatie Millennials is opgegroeid met technologie waarvan wij bewust hebben meegemaakt dat deze werd geïntroduceerd. Wij hebben dus het gebruik moeten leren en het nut moeten ervaren. De nieuwe generatie weet niet beter. Dus, het is logisch dat 34% met online tools werkt ten opzichte van de 19% uit de oudere generatie. Maar, wacht even. Het is maar 34%! De resterende 66% heeft dus geen voorkeur om online te werken. Ze kunnen het wel, maar doen het niet. 30-40% die gebruik maakt van bestaande technologie is niet echt Tech Savvy. Ook in mijn generatie zie je dat 30-40% gebruik maakte van technologie die beschikbaar was. Misschien geen smartphone, maar wel een PC. Ik denk dat in mijn tijd ca. 30% van mijn vrienden wel een Commodore C64 of iets dergelijks thuis had staan.

En de 38% die freelance werkt, dat lijken me ook niet echt schokkende cijfers. Gelet op de werkloosheid onder jongeren en dat jongeren doorgaans ook nog niet veel vaste lasten hebben zijn dit eerlijk gezegd te verwachten cijfers. De economische ontwikkelingen maakt ook dat jongeren zien dat er steeds minder zekerheid is op het gebied van werk en inkomen. Dus is het maar de vraag of er een bewuste keuze voor ‘ vrijheid’ wordt gemaakt of dat dit een economische werkelijkheid is.

Het lijkt misschien een interessante infographic omdat het past bij een algemeen gevoel in mijn generatie: tijden veranderen en een nieuwe generatie komt er aan. Maar ook voor de nieuwe generatie hoeft het allemaal niet zo te veranderen. Dat 34% een online tool gebruikt om samen te werken, betekent nog niet dat we nu maar alle afspraken via een online tool moeten gaan doen. Zeker 66% werkt liever samen face-to-face dan via zo’n online tool. Natuurlijk veranderen de tijden en het is goed om meer diversiteit in middelen te bieden dan in het verleden. Het lijkt me juist goed dat we daar de ruimte voor bieden.